Hanul vechi

Hanul vechi din Pâncota a  fost  ridicat  la  sfârşitul  secolului  XVIII,  din  ordinul  reginei  Maria  Terezia. A funcţionat ca şi închisoare domenială, apoi staţie de postalion, han şi poştă. Clădirea îndeplinea iniţial două funcţii: o parte din ea, inclusiv subsolul, era destinată închisorii domeniale, de unde şi denumirea locală de ,,Închisoarea Zarandului”, restul încăperilor au fost […]

Read more...

Muzeul viei și vinului – Miniș

Muzeul Viei si Vinului este situat în incinta Staţiunii de Cercetări Viticole din comuna Ghioroc şi aparţine Complexului Muzeal Arad. Instituţia a fost înfiinţată în anul 1988 şi cuprinde exponate ce refac universul viticulturii şi vinificaţiei din podgoria Miniş-Măderat, prezentând istoricul acesteia. Podgoria Miniş-Măderat este una dintre cele mai vechi areale viticole din ţară, având un trecut glorios. Expoziţia muzeului […]

Read more...

Sequoia din Pîncota-Măderat

Puține localități din județ sau din țară se pot mândri cu arbori seculari care n-au fost încă sacrificați industriei lemnului sau focului iernii. Măderatul are un astfel de arbore (aparține orașului Pâncota) cu denumirea completă SEQUOIADENDRON GIGANTEUM . Provine din America de Nord si a ajuns la noi adus de Baronul DIETRICH JOZEF, stăpânul Pâncotei […]

Read more...