Hanul vechi

Hanul vechi din Pâncota a  fost  ridicat  la  sfârşitul  secolului  XVIII,  din  ordinul  reginei  Maria  Terezia. A funcţionat ca şi închisoare domenială, apoi staţie de postalion, han şi poştă.

Clădirea îndeplinea iniţial două funcţii: o parte din ea, inclusiv subsolul, era destinată închisorii domeniale, de unde şi denumirea locală de ,,Închisoarea Zarandului”, restul încăperilor au fost destinate în timp administraţiei fiscale, aici adunându-se dijmele.

Hanul vechi de poştă din Pâncota este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Crişana. Clădirea se află pe lista monumentelor istorice sub codul LMI: Ar-II-m-B-00640.

În anul 2013 clădirea a fost reabilitată integral și a devenit sediul primăriei orașului Pîncota.

Lucrările de restaurare au vizat consolidarea întregului edificiu, refacerea acoperişului şi a planşeelor de la etaj. Cu acest prilej s-a scos la iveală un tunel subteran bine consolidat cu zidărie de cărămidă arsă, ce făcea legătura între ,,Închisoarea Zarandului” pe sub actuala stradă Tudor Vladimirescu şi clădirea de vis-a-vis, unde se pare că locuiau oficialităţile care se ocupau de administrarea şi paza închisorii.

Cele 92 de încăperi au adăpostit până nu demult câteva secţii de producţie ale Cooperaţiei meşteşugăreşti, depozite de mărfuri, cramă de vinuri.

Localizare: Str. Tudor Vladimirescu nr. 69, oraș Pîncota.

Informații suplimentare: Website: www.primariapancota.ro , Telefon: 0257.466.679

Galerie fotoTur virtual