Casa memorială Ioan Burza

La 20 noiembrie 1918 s-a convocat Marea Adunare Naţională Română pentru data de 1 decembrie la Alba Iulia. Din districtul Zarandului au participat peste 300 de delegaţi aleşi. Cercul Şiria a fost reprezentat de 4 delegaţi oficial aleşi, din care unul era din Pâncota, pe nume Ioan Burza, în vârstă de 55 ani. În Credentional, cei 4 delegaţi sunt autorizaţi să ia parte cu vot decisiv la Marea Adunare Naţională Română.

Ioan Burza a fost un om bine cunoscut în localitate. Ţăran destul de înstărit, el a rămas în memoria bătrânilor ca un om animat de un puternic spirit al dreptăţii. Se spune că era un român învăţat. El a participat în vara anului 1906 la una din cele mai mari maniferstaţii de unitate naţională, organizată pe teritoriul României de la începutul secolului XX, expoziţia jubiliară de la Bucureşti. În anul 1925 a fost decorat cu ordinul ,,Coroana României” de către regele Ferdinand I cu menţiunea ,,Lui Burza Ioan, econom român din Pâncota, pentru participarea la actul Unirii de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918″.

Fosta casă a lui Ioan Burza este locuită în prezent de una din nepoatele sale, Viorica Hada. Aceasta îşi aminteşte că printre prietenii care-l vizitau destul de des pe bunicul ei se număra şi Ştefan Cicio Pop.

La data de 1 decembrie 1994, ca un omagiu adus celui ce a fost Ioan Burza, consiliul local al oraşului a hotărât să-i atribuie numele unei străzi din localitate care până atunci se numea Luncii.