Biserica Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”

Până în secolul al XVII-lea nu deţinem informaţii despre situaţia religioasă a locuitorilor Pâncotei.

În prima jumătate a secolului al XVII – lea un exemplar din Tâlcul Evangheliilor şi Molitvelnicul românesc imprimate de Coresi, se aflau în posesia preotului Ioan din Pâncota. Se poate susține că existând preot, trebuia să fie şi biserică, înlocuită la începutul secolului al XVIII –lea cu alta din lemn cu hramul Sf. Arhangheli, sfinţită în 1728.

În 1765 s-a primit aprobarea pentru construirea unui lăcaş de zid, nu se ştie, pe vatra Pâncotei vechi sau cea nouă pe cheltuiala strictă a credincioşilor. Din motive financiare, lucrarea nu s-a putut realiza atunci. Până la 1812 însă a fost ridicată biserica cu hramul Sf. Ap. Petru şi Pavel, din piatră şi cărămidă, pe actuala vatră, care a fost sfinţită de protopopul Gh. Chirilovici al Şiriei.

În 1843, iconostasul bisericii şi 50 de icoane prăznicare care au fost aşezate pe pereţi, au fost pictate de către Ghe. Barabaş Zlătar din Timişoara, aşa cum se menţionează în inscripţia din Sfântul Altar.

Nu se cunoaşte data instalării clopotelor, dar există data doveditoare că în primul război mondial, au fost luate de armata austro-ungară.

Biserica a fost reparată radical în 1925 pe cheltuiala credinciosului Palcu Lazăr, valoarea ridicându-se la un milion de lei. Plafonul plat a fost înlocuit cu plafonul boltit, s-a schimbat acoperişul, s-a instalat clopotul mare (300 kg) şi s-a pictat bolta de către pictorul Carol Wolf, originar din Pâncota, în stil realist.

Sfinţirea bisericii s-a făcut pe data de 13 septembrie 1925 de către P.S. Episcop Dr. Grigore Gh. Comşa, episcopul Aradului.

Pereţii laterali au fost pictaţi în stil neobizantin în anul 1951 de către fraţii Petre şi Gh. Lişteveanu din Craiova. Sfinţirea bisericii s-a făcut în 2 decembrie 1951 de către pr. dr. Gheorghe Liţiu, preoţi parohi fiind Gh. Păiuşan şi Tiberiu Iercoşan.

Restaurarea picturii s-a realizat în anul 1986 pe cheltuiala credincioşilor de către pictorul Teodora Cican.

Localizare: Str. Avram Iancu, nr. 49, loc. Pâncota, jud. Arad

Galerie FotoTur virtual